79Χ106 - Μουσαμάς (Λάδι)

79Χ106 - Μουσαμάς (Λάδι)