Ύψωσις Τίμιου Σταυρού (55Χ42, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Ύψωσις Τίμιου Σταυρού (55Χ42, ξύλο, αυγοτέμπερα)