Ανάσταση του Κυρίου (57Χ42, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Ανάσταση του Κυρίου (57Χ42, ξύλο, αυγοτέμπερα)