Ιερό Μανδύλιο (50Χ60, MDF, αυγοτέμπερα)

Ιερό Μανδύλιο (50Χ60, MDF, αυγοτέμπερα)