Άγιος Στυλιανός (47Χ33, MDF, αυγοτέμπερα)

Άγιος Στυλιανός (47Χ33, MDF, αυγοτέμπερα)