Ιωάννης ο Πρόδρομος (35Χ25, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Ιωάννης ο Πρόδρομος (35Χ25, ξύλο, αυγοτέμπερα)