Μυστικός Δείπνος (47Χ70, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Μυστικός Δείπνος (47Χ70, ξύλο, αυγοτέμπερα)