Ιωάννης ο Πρόδρομος (80Χ40, MDF, αυγοτέμπερα)

Μυστικός Δείπνος (47Χ70, ξύλο, αυγοτέμπερα)