Παναγία (73Χ30, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Παναγία (73Χ30, ξύλο, αυγοτέμπερα)