Άρχων Μιχαήλ (60Χ40, MDF, αυγοτέμπερα)

Άρχων Μιχαήλ (60Χ40, MDF, αυγοτέμπερα)