Παναγία η Βρεφοκρατούσα (49Χ36, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Παναγία η Βρεφοκρατούσα (49Χ36, ξύλο, αυγοτέμπερα)