Χριστός (28Χ24, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Χριστός (28Χ24, ξύλο, αυγοτέμπερα)