Φιλοξενία του Αβραάμ (76Χ58, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Φιλοξενία του Αβραάμ (76Χ58, ξύλο, αυγοτέμπερα)