100Χ110-Τοιχογραφία,(πλαστικό)

100Χ110-Τοιχογραφία,(πλαστικό)