120Χ140-Τοιχογραφία,(πλαστικό)

120Χ140-Τοιχογραφία,(πλαστικό)