Παναγία Βλαχερνών (40Χ30, ξύλο, αυγοτέμπερα)

Παναγία Βλαχερνών (40Χ30, ξύλο, αυγοτέμπερα)